Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1979.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı