Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels, Tübingen, Mohr (Siebeck), 1968.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı