Bülent Tanör Armağanı, İstanbul, Legal, 2004, 550-560.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı