Güncel Hukuk Dergisi, Mayıs 2004.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı