Yargı Dergisi, Sayı 49, 1980, 20-27.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı