Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2000, 397-412.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı