Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2000, 1013-1030.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı