Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2004.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı