Hukuk Gündemi Dergisi, Sayı 1, 2005, 8-10.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı