Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt II, İstanbul, Vedat, Yayıncılık, 2009, 1373-1378.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı