Rescission or Revision (ed:Başak Başoğlu), Springer, 2016, 3-29.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı