İstanbul, Vedat Kitapçılık, 1-34.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı