Yazılar

Springer, 2017, 99-113.

Detaylı Bilgi

Rescission or Revision (ed:Başak Başoğlu), Springer, 2016, 3-29.

İstanbul, Vedat Kitapçılık, 1-34.

Successio 8, 2014, 4-23.

The Hague, Eleven International Publishing, 2014, 247-262.

Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1990, 45-78.

1983, 561ff.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı