İstanbul, XII Levha, 2010, 195-208.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı