Faşizmin Sosyal Kökenleri ve İşlevleri Üstüne Teoriler

(Angelo Tasca, Arthur Rosenberg, Otto Bauer, August Thalheimer), İstanbul, Ayrıntı, 2018.

“Lümpen-Bohem kitlelerin, küçük burjuvazinin, orta sınıfların faşizme yatkın ideolojik konumları ile ekonomik bunalımların yarattığı umutsuzluk ve bezginlik iklimi, faşizmin oluşmasında ne kadar önemli bir faktör olarak belirirse belirsin, faşizm ortamının hazırlanmasında, faşizmin iktidara getirilmesinde, faşizmin uygulanmasında bütün kuklaların ipleri, son tahlilde, emperyalist finans kapitalin elinde bulunur.”

Marksist yazarlar August Thalheimer, Arthur Rosenberg, Otto Bauer ve Angelo Tasca’nın faşizm hakkındaki düşünceleri Prof. Dr. Rona Serozan tarafından bu kitapta toplandı. Günümüzde faşizmi anlamak ve yorumlamak için…

Satın Al

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı