Medeni Hukuk Genel Bölüm/ Kişiler Hukuku, 8. bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2018.

Bu kitap, medeni hukukla ilgili temel bilgilerin teorik ve pratik öneminin ve bu bilgileri kavrayıp özümseme zorluğunun bilincinde kaleme alınmıştır.

Bu kitapta yalnız öğrencilerin temel bilgileri edinmesi amaç değildir. Aynı zamanda öğrencilerin kurallar, kavramlar, ve kuramlar arasında sağlam mantıksal köprüler kurma yeteneğini kazanması, kuralların, kuramların ve kavramların tarihsel, ekonomik ve sosyal arka planını tanıması, ayrıca edinilen bilgileri uygulamaya aktarmanın yolunu yordamını kavrayıp hukuki problemleri çözme becerisini geliştirmeyi amaçlamıştır.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı