21 Mayıs 2012, İstanbul, 12 Levha Yayınları, 2013, 137-166.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı