Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Sayı 8 (Özel Sayı), 2013, 2423-2440.

Detaylı İncele

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı