Yasa Hukuk İçtihat Ve Mevzuat Dergisi, Cilt: 16 Sayı:184/3, 1997, 343-351.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı