Zürich, Schulthess Verlag, 1981, 447-497.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı