Ankara, 1990, 67-101.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı