Borçlar Hukuku: Özel Bölüm, (Hüseyin Hatemi, Abdülkadir Arpacı ile), İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı