MHAD, Cilt 5, Sayı 8, 1971, 85-92.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı