(Faruk Acar, Emre Gökyayla ve Murat Develioğlu ile), 2. bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2018.

Satın Al

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı