Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul, Vedat, 2004, 563- 570.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı