Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul, 2011, 1072-1081.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı