İBD, Cilt 50, 1976, 58-63.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı