Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, Seçkin, 2004, 195-207.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı