Yargı Dergisi, Sayı 24, 1978, 7-9.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı