Hukuki Perspektifler Dergisi, 2006.

Prof. Dr. Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı